Med vår verktygslåda av tjänster kommer era berättelser att skapa nya affärer. Hur kan vi hjälpa dig?

Med vår verktygslåda av tjänster kommer era berättelser att skapa nya affärer. Hur kan vi hjälpa dig?

Strategi

Hitta din egen röst

Aktivering

Äg dina egna berättelser

Analys

Lyssna på dina data

Tekniskt stöd

Arbetsflöden, IT och support

Strategi

Hitta din
egen röst

Aktivering

Äg dina
egna berättelser

Analys

Lyssna på
din data

Tekniskt stöd

Arbetsflöden,
IT och support


Omtag i befintliga kanaler

Oavsett om ni vill göra ett omtag runt ert sätt att strukturera, planera och producera innehåll, eller enbart justera befintlig kanalmix- och kommunikationsplan, så stöttar vi er i den förändringen.
Solid redaktionell plattform

Vi hjälper er att översätta ert varumärke till en distinkt och intuitiv redaktionell plattform. Med en redaktionell plattform kommer ni lättare att kunna planera, producera och distribuera innehåll med budskap som skapar intresse och relevans för ert varumärke.

Skräddarsydd strategi

Vi strävar alltid efter att skräddarsy en strategi för allt digitalt innehåll. Detta sker under olika utvecklingssteg som baseras på vilka övergripande mål som satts för den digitala marknadsföringen.

Syftesdrivet innehåll

När vi inleder ett projekt brukar vi metodiskt tydliggöra vad som krävs av alla processer för att få det redaktionella arbetet att hänga ihop. Under arbetets gång tar vi ansvar för att leda er genom varje delmoment, såsom till exempel processen runt målstyrd och syftesdriven innehållsplanering, val av kanalmix, eller vilka analys- och mätverktyg som måste finnas på plats. 

Hitta er redaktionella röst

Vi ser alltid till att er unika röst uttrycks mer än bara via nyheter och pressmeddelanden. Varumärkets så kallade ”redaktionella röst” ska för att få fäste och skapa effekt alltid ta avstamp i era unika fokusområden. Det är en sanning att era berättelser bara kommer att berättas så som ni vill om ni berättar dem själva.

Omtag i befintliga kanaler
Oavsett om ni vill göra ett omtag runt ert sätt att strukturera, planera och producera innehåll, eller enbart justera befintlig kanalmix- och kommunikationsplan, så stöttar vi er i den förändringen.
Solid redaktionell plattform
Vi hjälper er att översätta ert varumärke till en distinkt och intuitiv redaktionell plattform. Med en redaktionell plattform kommer ni lättare att kunna planera, producera och distribuera innehåll med budskap som skapar intresse och relevans för ert varumärke.
Syftesdrivet innehåll
När vi inleder ett projekt brukar vi metodiskt tydliggöra vad som krävs av alla processer för att få det redaktionella arbetet att hänga ihop. Under arbetets gång tar vi ansvar för att leda er genom varje delmoment, såsom till exempel processen runt målstyrd och syftesdriven innehållsplanering, val av kanalmix, eller vilka analys- och mätverktyg som måste finnas på plats. 
Skräddarsydd strategi
Vi strävar alltid efter att skräddarsy en strategi för allt digitalt innehåll. Detta sker under olika utvecklingssteg som baseras på vilka övergripande mål som satts för den digitala marknadsföringen.
Hitta er redaktionella röst

Vi ser alltid till att er unika röst uttrycks mer än bara via nyheter och pressmeddelanden. Varumärkets så kallade ”redaktionella röst” ska för att få fäste och skapa effekt alltid ta avstamp i era unika fokusområden. Det är en sanning att era berättelser bara kommer att berättas så som ni vill om ni berättar dem själva.
Strategi

Hitta din egen röst

Insikt och kunskapsdelning

I den inledande analysen bygger vi en djupare förståelse för vad som gör er unika och vilket typ av berättande som krävs för att övertyga. Vi lär oss allt om ditt företag, erbjudanden, produkter och kultur. Parallellt lär vi er vilka processer som ska implementeras och vilka kanaler som ska användas.

Unikitet och storybuilding
Vi dyker djupt in i förståelsen för hur man bäst paketerar era produkter och tjänster, både konceptuellt och redaktionellt, för att alltid kommunicera på ett övertygande och distinkt sätt. Detta hjälper er att optimera intresset och fånga publiken i alla typer av interaktion och kundupplevelser.
Kundresan är avgörande
Vi lär känna era kunders behov och utmaningar i köpresan. Vi skapar nya förutsättningar för all framtida utveckling av redaktionellt innehåll som återspeglar era intressenters informationsbehov under inköps- och beslutsprocessen.
Rätt kanalmix, budskap och KPI’er?
Vi planerar och väljer den kanalmix som passar bäst för er marknadsföring. Vi gör en bedömning av varje enskild kanals styrka och hur ni bäst skapar relevanta budskap och berättelser i valda digitala kanaler. Vi hjälper er också att med rätt analyser, mätverktyg och arbetsprocesser nå fastställda KPI:er och prioriterade affärsmål.
Vi erbjuder:

– Varumärkesstrategi
– Kommunikationsstrategi
– Innehållsstrategi
– Kanalstrategi
– SEO
– SEM


Aktivering

Kontrollera dina egna berättelser ​

Facit för alla kanaler


Vi skapar, producerar och distribuerar redaktionellt innehåll och kreativa lösningar för alla era digitala och analoga marknadsföringskanaler. Naturligtvis varvar vi skrivet och rörligt material. Vi tar oss an att jobba med enskilda kanaler ni valt, alternativet är en mer omfattande helhetslösning för struktur, storytelling, paketering och kanalanpassning.

Hitta er redaktionella röst
Vi ser alltid till att finna er unika röst, varumärkets så kallade”redaktionella röst”. Rösten används unisont i alla kanaler för att skapa igenkänning och trovärdighet för för budskap, argumentation, berättelser och artiklar.
Definierade fokusområden
Vi levererar innehåll baserat på de grundläggande redaktionella hörnstenarna som anges i den inledande strategiska fasen. Detta inkluderar bland annat en innehållsplan med ett specifika fokus och ämnesområden som är definierade för er och bygger på innehåll som stärker och utvecklar er affär, vision, varumärkeslöfte och kultur.
Kontrollera dina egna berättelser
För att skapa en unik berättelse och engagemang tar vi till grepp såsom inkludera historisk information, tankeledarskap, funktionella produktfördelar. Hur den redaktionella rösten skildras i bilder och ord är lika viktigt som tydligheten i hur ditt varumärke och din organisation ska uppfattas av omvärlden.
Vi erbjuder:

– SEM
– SEO
– Displayannonsering
– E-postannonsering
– Sociala media
– Videomarknadsföring
– Foto
– Grafisk design

– Workshops och utbildning

Analys

Lyssna på din data

Avgörande att samla data

Analys av data ger den kunskap som krävs för att proaktivt välja riktning och tonalitet för innehållet du producerar. Vi samlar därför in och analyserar viktig datatrafik för att kunna kartlägga publikens behov och beteenden i dina kanaler. Analysarbetet leder bland annat till bättre innehåll och budskap, bättre logistik för landningsidor och navigering som ska hjälpa till att öka konverteringsgraden. Sammantaget skapar allt analysarbete bättre underlag för till exempel A/B-testning som används för att förbättra funktion och innehåll baserat på de KPIer som är avgörande för verksamheten.

Testning leder till optimering
Data och insikter vägleder alltid våra beslut. Kontinuerliga tester och analyser av data är en viktig del för att kunna skapa framgångsrika och mätbara resultat. Tester och utvärderingar ger oss insikter och nödvändig kunskap om våra kunder och deras beteende vilket leder oss rätt i optimering av webbplatser, budskap och innehåll.
Förbättrat beslutsfattande
Analysarbetet skapar också ett gemensamt fundament för att fatta välgrundade beslut för hur vi väljer att upprätthålla, utveckla och förbättra olika aspekter av till exempel webbplatsens struktur, navigering och funktioner.
Starkare fokus på KPIerna
Att behålla, utveckla och förbättra webbplatsen med hjälp av analys innebär att du lär dig snabbare vilken typ av budskap, innehåll, tonalitet, landningssidor och navigering som skapar och ökar konverteringen, det vill säga hur ni bäst skapar leads som främjar era viktigaste KPIer.
Tekniskt stöd

Arbetsflöden, IT och support

Kontrollera flödet och sätt standarder
Vi kan hjälpa dig att bit för bit bryta ner de tekniskt driva delarna av din produktion och göra det lättare för er att ta kontroll över ert innehåll.
Kvalitet ända in i mål
På sin väg genom ett företag kommer ett och samma innehåll att översättas, anpassas till sociala medier och till olika webbplatser påverka texten och i vissa fall ändra texten. Process med att paketera om innehåll måste ha tydliga rutiner och kontrollpunkter för att säkerställa att kvalitet ända in i mål.
Styrning är avgörande
Oavsett vem som hanterar er digitala närvaro måste du fortfarande veta om er webbplats följer rätt standarder. Vi kan hjälpa dig att skapa den viktiga planen för hur din web styrs på ett uppdaterat regelmässigt vis

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden