In i framtiden med arv, hantverk och konstnärskap

Varumärkesröst och content marketing
Om Kasthall
Det svenska varumärket Kasthall är ett av de mest mest kända tillverkarna av premiummattor och textila golv i världen. Varumärket grundades 1889 och än idag sker all produktion i den ursprungliga fabriken i Kinna.
Uppdrag
År 2018 fick Content + Partner uppdraget att utveckla en ny plattform för innehåll i Kasthalls olika digitala kanaler. Syftet var att återuppliva varumärkets unika värderingar och trovärdighet för Kasthalls målgrupper i Skandinavien, Europa och resten av världen. Slutresultatet blev en ny redaktionell plattform som styr all intern produktion av innehåll till Kasthalls digitala kanaler där framförallt målgruppen av inredningsarkitekter och arkitekter skulle aktiveras. I ett första steg skapades nya fokus- och ämnesområden och nya personas för att säkra att allt innehåll följer varumärket och driver mottagarna mot nya affärer. I steg två skapade Content + Partner en kanaloberoende redaktionell plattform, ”Kasthall in Focus”. En plattform som skulle användas vid skapande av allt innehåll vid både digital och analog kommunikation. Kasthall in Focus uppdrag blev att motivera de valda målgruppen att välja Kasthall som leverantör av mattor av rätt skäl, det vill säga utifrån design, hållbarhet, kvalitet och service.
Aktiviteter
Personautveckling, innehållsstrategi, utveckling av varumärkesröst, redaktionellt koncept, innehållsproduktion av intervjuer, reportage, artiklar och fotografi, intervjuer, bilder för digital marknadsföringsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev via e-post och sociala medier).

In i framtiden med arv, hantverk och konstnärskap

Varumärkesröst och content marketing

Om Kasthall
Det svenska varumärket Kasthall är ett av de mest mest kända tillverkarna av premiummattor och textila golv i världen. Varumärket grundades 1889 och än idag sker all produktion i den ursprungliga fabriken i Kinna.
Uppdrag
År 2018 fick Content + Partner uppdraget att utveckla en ny plattform för innehåll i Kasthalls olika digitala kanaler. Syftet var att återuppliva varumärkets unika värderingar och trovärdighet för Kasthalls målgrupper i Skandinavien, Europa och resten av världen. Slutresultatet blev en ny redaktionell plattform som styr all intern produktion av innehåll till Kasthalls digitala kanaler där framförallt målgruppen av inredningsarkitekter och arkitekter skulle aktiveras. I ett första steg skapades nya fokus- och ämnesområden och nya personas för att säkra att allt innehåll följer varumärket och driver mottagarna mot nya affärer. I steg två skapade Content + Partner en kanaloberoende redaktionell plattform, ”Kasthall in Focus”. En plattform som skulle användas vid skapande av allt innehåll vid både digital och analog kommunikation. Kasthall in Focus uppdrag blev att motivera de valda målgruppen att välja Kasthall som leverantör av mattor av rätt skäl, det vill säga utifrån design, hållbarhet, kvalitet och service.
Aktiviteter
Personautveckling, innehållsstrategi, utveckling av varumärkesröst, redaktionellt koncept, innehållsproduktion av intervjuer, reportage, artiklar och fotografi, intervjuer, bilder för digital marknadsföringsaktiviteter (t.ex. nyhetsbrev via e-post och sociala medier).

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden