Utforskande av nya spår och återupptäckt av gamla territorier

Digitalt nyhetsbrev / SJ Prio Guldmedlemmar

Om SJ Prio

SJ Prio är ett av Skandinavien största lojalitetsprogram. Med en ny stark och nyfiken röst ville SJ Prio skapa uppmärksamhet och spänning runt fem klassiska svenska destinationer. Målgruppen var SJs viktigaste kunder.


Uppdraget

Syftet med en ny upplevelsejournalistik för SJs viktigaste kunder handlade om att skapa inspiration och motivation för resor som kunde genomföras under ett dygn och en helg. Med hjälp av bonuspoäng skulle SJs Priomedlemmar snabbt och enkelt kunna göra en utvald och extraordinär resa till ett hotell, en restaurang eller upplevelse på en klassisk tågdestination i Sverige. Det redaktionella konceptet distribuerades som digitalt nyhetsbrev till SJ Prios Guldmedlemmar.

Aktiviteter

Redaktionell strategi, redaktionellt koncept, text- och bildproduktion, creative direction

Utforskande av nya spår och återupptäcka gamla territorier

Återväcka reslust / SJ Prio Guldmedlemmar
Om SJ Prio
SJ Prio är ett av Skandinavien största lojalitetsprogram. Med en ny stark och nyfiken röst ville SJ Prio skapa uppmärksamhet och spänning runt fem klassiska svenska destinationer. Målgruppen var SJs viktigaste kunder.
Uppdraget

Syftet med en ny upplevelsejournalistik för SJs viktigaste kunder handlade om att skapa inspiration och motivation för resor som kunde genomföras under ett dygn och en helg. Med hjälp av bonuspoäng skulle SJs Priomedlemmar snabbt och enkelt kunna göra en utvald och extraordinär resa till ett hotell, en restaurang eller upplevelse på en klassisk tågdestination i Sverige. Det redaktionella konceptet distribuerades som digitalt nyhetsbrev till SJ Prios Guldmedlemmar.

Aktiviteter

Redaktionell strategi, redaktionellt koncept, text- och bildproduktion, creative direction.


We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden