Tech och megabyte förvandlat till själ och samvete

Orexplore / Tankeledarskap / Geologer och gruvchefer

Om Orexplore
Med en unik röntgenteknik kan Orexplore skanna rakt igenom borrkärnor. Tack vare sin banbrytande teknologi kan bolaget förse kunder inom gruvindustrin med mer data och information om bergets innehåll än någon annan.k.
Uppdrag


För att nå rätt beslutsfattare, investerare och influensers i gruvindustrin fick Content + Partner i uppdrag att uppdatera varumärkesplattformen och utveckla en ny kommunikationsplan för köpta mediekanaler och egna digitala kanaler.

Den nya varumärkesstrategin byggde till stor del på att förenkla röst och uttryck och göra Orexplores fördelar tydliga och tillgängliga för alla inom gruvnäringen. Stor vikt lades vid att tillämpa de nyutvecklade fokusområden i all kommunikation där lärande och inspiration skulle tillföra kundvärde och göra varumärket och teknologin mer levande och relevant för valda målgrupper.

Både varumärkestrategin och de redaktionella koncepten baserades på målgruppernas utmaningar och behov i kundresan.
Den nya varumärkesplattform möjliggjorde också en tydligare innehållsstruktur för planering, produktion och distribution. Orexplores nya varumärkesröst fick snabbt fäste i målgruppen med sitt unika och tankeledande innehåll och budskap om hållbarhet och ledarskap.Aktiviteter


Varumärkesplattform, brand story, redaktionell blogg och sociala medierkoncept, innehållsstrategi, planeringsverktyg, filmkoncept, bloggartiklar, branded content, webbutveckling, redaktionell och kreativ utveckling.


Tech och megabyte förvandlat till själ och samvete

Orexplore / Tankeledarskap / Geologer och gruvchefer

 

Om Orexplore
Med en unik röntgenteknik kan Orexplore skanna rakt igenom borrkärnor. Tack vare sin banbrytande teknologi kan bolaget förse kunder inom gruvindustrin med mer data och information om bergets innehåll än någon annan.

Uppdrag


För att nå rätt beslutsfattare, investerare och influensers i gruvindustrin fick Content + Partner i uppdrag att uppdatera varumärkesplattformen och utveckla en ny kommunikationsplan för köpta mediekanaler och egna digitala kanaler.

Den nya varumärkesstrategin byggde till stor del på att förenkla röst och uttryck och göra Orexplores fördelar tydliga och tillgängliga för alla inom gruvnäringen. Stor vikt lades vid att tillämpa de nyutvecklade fokusområden i all kommunikation där lärande och inspiration skulle tillföra kundvärde och göra varumärket och teknologin mer levande och relevant för valda målgrupper.

Både varumärkestrategin och de redaktionella koncepten baserades på målgruppernas utmaningar och behov i kundresan.
Den nya varumärkesplattform möjliggjorde också en tydligare innehållsstruktur för planering, produktion och distribution.

Orexplores nya varumärkesröst fick snabbt fäste i målgruppen med sitt unika och tankeledande innehåll och budskap om hållbarhet och ledarskap.Aktiviteter


Varumärkesplattform, brand story, redaktionell blogg och sociala medierkoncept, innehållsstrategi, planeringsverktyg, filmkoncept, bloggartiklar, branded content, webbutveckling, redaktionell och kreativ utveckling.


We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden