Hur man kombinerar avancerad forskning med unika karriärvägar

Global mötesplats / Internationellt alumnimagasin
Om BI Handelshøyskolen

BI Norwegian Business School är en av Skandinaviens mest framstående handelshögskolor. Efter att ha kommunicerat digitalt med sina nationella och internationella alumner ville BI skapa en starkare och mer frekvent relation med hjälp av ett printat magasin som kombinerade forskning, ledarskap, innovation, nätverk, vidareutbildning och karriär.


Uppdraget

Content + Partner fick i uppdrag att skapa och producera ett nytt internationellt alumnimagasin med syftet att på ett nytt sätt skildra BIs viktigaste värden, det vill säga forskning, ledarskap, innovation, nätverk, vidareutbildning och karriär. Magasinet fick namnet BI Advantage och har vid flera tillfällen hyllats internationellt som en av de ledande publikationerna för handelshögskolor. Det skapades också en filmserie för BIs egna kanaler som fick namnet ”Business Profiles” där framgångsrika näringslivsprofiler porträtterades.


Aktiviteter

Skapande av ett globalt redaktionellt magasinskoncept. Redaktionell ledning, redaktionell planering och produktion. Porträtt, intervjuer, bilder och fotografi, filmproduktion, grafisk design och creative direction. Tryck och distribution.

Hur man kombinerar avancerad forskning med unika karriärvägar

Global mötesplats / Internationella alumni
Om BI Handelshøyskolen

BI Norwegian Business School är en av Skandinaviens mest framstående handelshögskolor. Efter att ha kommunicerat digitalt med sina nationella och internationella alumner ville BI skapa en starkare och mer frekvent relation med hjälp av ett printat magasin som kombinerade forskning, ledarskap, innovation, nätverk, vidareutbildning och karriär.

Uppdraget

Content + Partner fick i uppdrag att skapa och producera ett nytt internationellt alumnimagasin med syftet att på ett nytt sätt skildra BIs viktigaste värden, det vill säga forskning, ledarskap, innovation, nätverk, vidareutbildning och karriär. Magasinet fick namnet BI Advantage och har vid flera tillfällen hyllats internationellt som en av de ledande publikationerna för handelshögskolor. Det skapades också en filmserie för BIs egna kanaler som fick namnet ”Business Profiles” där framgångsrika näringslivsprofiler porträtterades.


Aktiviteter

Skapande av ett globalt redaktionellt magasinskoncept. Redaktionell ledning, redaktionell planering och produktion. Porträtt, intervjuer, bilder och fotografi, filmproduktion, grafisk design och creative direction. Tryck och distribution.

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden