En innehållsresa med verktyg för framtiden

Share

LinkedIn
Facebook
Email

Förra året intog vi på Rävudden ett så kallat beta-läge. Ett läge där vi blockade tid för tankar utanför den vanliga uppdrags- och produktions-loopen. Tid där uppdraget var att observera, utforska, fylla på kunskap och insikter om de världar vi levt och verkat parallellt i så länge, och hur våra världar, varumärke och redaktionell marknadsföring, bäst hör ihop.

Text och tankar av Per Olsson och Peter Fronda, som tillsammans med Daniel Perez grundat Content + Partner under hösten 2020.

Det tog sin lilla tid att formulera våra nyvunna teser, vår nyvunna kunskap och vi riktar här ett stort tack till alla branschkollegor, visa män och kvinnor, som tog sig tid att luncha, promenera, fika, chatta eller samtala med oss om den spännande tid vi lever i.

Så med ovanstående input, parat med våra två decennier i uppdragsjournalistiken respektive varumärkesvärldens världar, började vi utarbeta nya arbets- och angreppssätt som tog sitt avstamp i behoven som marknadsavdelningar och organisationer har i dag, och i ännu större omfattning i morgon.

När så världen i våras höll andan och pausade kunde vi ta ytterligare några snabba steg i jakten på att göra vårt erbjudande mer värdefullt och affärskritiskt.

Tillsammans med vår viktigaste målgrupp, våra kunder som verkar som VD:ar, CMO:s, strateger och projektledare på marknadsavdelningar, borrade vi ner oss i deras vardag och utmaningar. Vad är viktigt för deras marknadsavdelning i dag, och vad blir viktigt i morgon? Vilka är de dagliga behoven, strategiskt, och operativt? Vilka hinder återkommer längs vägen och gör det svårt att uppnå målen? Vilka kompetenser är ett måste internt, och vad måste hämtas in från externa varumärkes- och kommunikationskonsulter? Tack även till er som hade tålamod med våra intervjuövningar. Vi ska återgälda tjänsten genom att bli en ännu skarpare partner.

”Med ovanstående input, parat med våra två decennier i uppdragsjournalistiken respektive varumärkesvärldens världar, började vi utarbeta nya förhållningssätt”

Så vad ledde då allt till? Vad blev våra insikter? Jo, följande:

1. Stärk varumärket redaktionellt

I och med att varumärken och företag jobbar i fler kommunikationskanaler i dag än någonsin tidigare krävs det ett ännu mer fokus på en unison röst, en röd tråd och ett gemensamt uttryck genom alla delar av varumärket. För att nå ut, och hela vägen fram, och lyckas med konststycket att förändra attityder hos kunderna krävs det en egen redaktionell röst. En trovärdig röst som med verktyg som inspiration, kunskap och motivation stärker relationer och utvecklar affärerna samtidigt som kunderna får ta del av varumärkets grundläggande värderingar och löften.

2. Kontinuitet av unik storytelling

I en tid då algoritmerna inte bara belönar kvantitet utan också kvalitet har det redaktionella hantverket och angreppssättet blivit allt viktigare. Det innebär i förlängningen att företag och marknadsavdelningar behöver tillföra permanenta redaktörskunskaper till sina marknadsavdelningar.

En del stora globala bolag har redan anpassat sig till denna verklighet. Detsamma gäller för de större byråerna som löpande anpassar sitt contenterbjudande. Eller som en mycket generös och erfaren branschkollega sammanfattade det över en lunch: ”Framförallt måste bolagen säkerställa den autonoma rösten i alla kanaler man använder.”

Och ja, ett redaktörskap som säkerställer hur man med redaktionella verktyg och koncept gestaltar, skildrar och bygger storytelling av både syftes- och säljdrivna budskap börjar bli en ovärderlig superkraft för en marknadsavdelning. Adderar man också nyttan av att ha en funktion som vet hur man löpande planerar och värderar innehåll, håller ihop och skapar flöden, samt operativt kvalitetssäkrar den dagliga produktionen och distributionen, ja då är man mycket väl rustad för att nå ut och nå fram med sina viktigaste budskap.

3. Chefredaktören tar besluten

Bolag som befinner sig på flera marknader, med målgrupper och kanaler som i många av fallen särskiljer sig från en kontinent till en annan, får bara större och större behov av att skapa anpassat redaktionellt innehåll. Innehåll och budskap som på respektive marknad styrs av mognadsgrad, förförståelse och kunskapsbehov som ska underlätta beslut- och köpprocess. För att överhuvudtaget kunna tillfredsställa dessa behov krävs det att marknadsavdelningen inte bara har en väl fungerande produktion, utan också en tydlig redaktionell styrning, baserat på genomtänkta och förutbestämda redaktionella koncept och ramverk. Ramverk som möjliggör snabba beslutsprocesser under både planering och utförande.

I en perfekt värld bör det finnas en person som verkar och skyddar varumärkes röst i allt berättande, nämligen chefredaktören. En person som driver på, ansvarar, värderar och planerar allt innehåll som skapas. En person som även ser till att det alltid är rätt fokus på innehållet och uppdaterar sin kunskap genom löpande analyser på global och lokal nivå. Med en chefredaktör på ledningsnivå, med mandat att styra innehållet, kan bolaget och marknadsavdelningen tillsammans snabbt och effektivt bygga upp en egen välfungerande redaktion och på sikt bli helt självförsörjande, lokalt och globalt.

”Vi kan i dag erbjuda en bättre helhet och tillfredsställa behov av både strategiska och taktiska redaktionella tjänster, viktiga interna digitala och tekniska flöden och optimera innehållet till bättre resultat.”

Det är på den här analysen vi nu tar avstamp. Det är på den här analysen vi vässat våra erbjudanden och ännu tydligare positionerat oss som en en förlängd redaktionell marknads och kommunikationsresurs.

Men vi nöjde oss inte där. För att bli en fortsatt redaktionell full-service partner även anpassade för de lite större och mer komplexa marknadsavdelningar och bolag bjöd vi in Daniel Perez som vår tredje partner.

Med Daniel, som ägnat de senaste 20 åren åt att vara en viktig del av uppbyggandet av Scanias framgångsrika redaktionella in-housebyrå, kan vi nu i ett trollslag erbjuda våra kunder kunskap om hur man måste jobba för att säkra sina digitala processer, sina redaktionella flöden, sin utveckling av digitala verktyg, sin automatisering och analys.

Vi kan helt enkelt erbjuda en bättre helhet och tillfredsställa fler av marknadsavdelningarnas behov av strategiska och taktiska redaktionella tjänster, viktiga interna digitala och tekniska flöden och optimera innehållet till ett bättre och mätbara resultat.

För enkelhetens skull har vi paketerat och anpassat våra metoder för tre tydliga behov.

Just ja, som du märkt så har vi bytt namn och heter numera Content + Partner. Ett namn som ska tydliggöra vår position och vårt erbjudande. Vi kan din content, vi är din partner, genom hela din digitala resa.

Per Olsson

Per Olsson

Skriven av Per, Chief Storyteller @ Content + Partner

per-cirkle-300

Per Olsson
Chief storyteller

peter-cirkle-300

Peter Fronda
Business director

daniel-cirkle-300

Daniel Perez
Technical director

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden