We are

Brave Marketers


Kevin Rebenius


"Som världen ser ut hade det varit svårt att fortsätta bygga kännedom och relationer utan en ny digital plattform för storytelling.”


Möt Kevin Rebenius, CEO för Deeptechbolaget Orexplore, i dialog med Per Olsson på Content + Partner

För ett år sedan valde Kevin Rebenius, vd på Orexplore, en helt ny väg för varumärkets röst och bolagets budskap. I dag är Orexplore bättre rustade för att ta en tankeledarposition inom tech och digitalisering i gruvundustrin.

Brave Marketers är en intervjuserie där vi möter människor som tagit stora och viktiga kliv in i framtiden med sin marknadsföring. Vi pratar värv, varumärke, storytelling och om hur man bäst navigerar på det stora och ständigt föränderliga digitala världshavet.

Orexplore, Kista. För tio år sedan grundade Kevin Rebenius Orexplore. Bolaget har sedan dess formats utifrån en patenterad röntgenmetod som gör det möjligt att se rakt igenom ett borrprov av berg. I dag räknas Orexplore som en av de mest spännande europeiska deep tech-aktörerna inom gruvindustrin bakom giganter som Sandvik och ABB, och bolaget står på tröskeln till att revolutionera metoden hur man finner guld.

”Som världen ser ut i dag hade vi inte kunnat fortsätta bygga kännedom och starka kundrelationer utan vår nya digitala plattform för storytelling.”

Orexplores många och fantastiska teknologiska språng har skapat ett globalt intresse från gruvindustrin och investerare som noggrant följer Kistabolagets utveckling. Men blickarna följer inte bara de teknologiska landvinningarna, i dag skapar Orexplore också intresse genom sitt sätt att prata om sig själva och branschen med en redaktionell approach och storytelling, bland annat genom det egna bloggkonceptet The Orexplore Review.

Q: Nu tio år senare, hur definierar du Orexplore?

– I dag definierar jag oss som ett big data-bolag som genererar digital kunskap om gruvans fyndigheter. Eftersom vår teknologi kontinuerligt kan strömma högupplöst information bidrar vi till ovärderliga insikter om gruvans värde.

Q: Världen är mitt i en pågående digital omvandling, och samtidigt inne i en pandemi som tvingat fram nya arbetssätt och principer för hur vi kommunicerar, vilka är dina lärdomar hittills?

– Tur i oturen så hade vi redan för ett år sedan inlett ett varumärke- och kommunikationsarbete eftersom alldeles för få visste vilka vi var och varför vi behövdes. Vår tidigare kommunikation utgick från vår avancerade teknologi och vi nådde inte ut och fram. Endera så förstod de inte vad vi gjorde, eller så trodde de inte på oss. Så vi behövde förflytta vårt varumärke och vår kommunikation till ny arena där vi kunde göra oss förstådda för en bredare målgrupp av beslutsfattare.

”Rösten pratade utifrån en ny redaktionell plattform som hämtade sin inspiration från ett antal fokusområden som vi visste skulle tilltala våra målgrupper, som skulle generera leads.”

Q: Hur gjorde ni?

– Vi skapade en ny röst som med trovärdighet kunde prata om oss själva och vår bransch i alla våra digitala kanaler, bland annat i vår egen blog och på Linkedin. Med den rösten pratade vi utifrån en ny storytellingplattform som hämtade sin inspiration från ett antal fokusområden som vi visste skulle tilltala och hjälpa våra målgrupper att förstå den faktiska kundnyttan och mervärdet, och på lång sikt generera nya leads för oss. Parallellt utvecklade vi en ny hemsida och gjorde ett gediget arbete med sökmotormarknadsföring som även inkluderade SEO och Ad Words. Inte minst i de digitala kanalerna.

Q: Vilket redaktionellt innehåll har gett er mest effekt?

– Vår intervjuserie Thought Leader, då vi möter en betydelsefull person i gruvindustrin. Tanken med Thought Leader är att erbjuda en scen för spännande tankar i vår bransch, och den intervjuade personen behöver nödvändigtvis inte prata om vad vår röntgenteknologi kan åstadkomma, utan mer om ämnen som tydliggör Orexplores varumärke och våra redaktionella fokusområden, som till exempel hållbarhet, innovation och ledarskap. Att personen dessutom ofta har en stor följarskara på Linkedin, där vi publicerar våra artiklar och intervjuer, har gjort att också våra övriga artiklar på Linkedin skapar mycket mer uppmärksamhet.

Q: Den digitala omvandlingen innebär en stor förändring i hur företag kommunicerar externt, men också internt. Hur fick du med dig alla i Orexplore på den här resan?

– Vi bestämde tidigt att vi skulle vara transparenta i det vi publicerade, att det greppet skulle göra oss trovärdiga. I början kände delar av bolaget att vi avslöjade affärshemligheter och vi fastnade lite i vad vi kunde prata med vår målgrupp om och inte. I dag förstår alla att det finns en framgång i att dela med sig av vår kunskap till målgruppen och att allt vi publicerar gör vi utifrån kundens perspektiv.

Q: De allra flesta varumärken förstår vikten av att öka sin redaktionella och innehållsdrivna marknadsföring, främst för att kunna utkämpa striderna i alla digitala kanaler. Vad är det som har gjort er kommunikation stark i er målgrupp?

– Att vi gått vår egen väg, vilket alltid varit självklart för oss. Att vi var noggranna med vår research och analys av målgruppens behov, och vad som skulle kunna sticka ut i gruvindustrin. Att allt vi publicerar har en röd tråd, har en redaktionell idé som tar avstamp i våra fokusområden och långsiktigt utvecklar vår affär, och att vi hela tiden mäter vad som ger mest effekt, mest leads.

Q: Vilket har blivit din viktigaste lärdom under den här tiden?

– Lärdomen är att om vi inte haft den här kommunikationen på plats när alla fysiska kanaler stängdes ner så hade vi inte haft en chans att fortsätta att bygga en stark relation till vår målgrupp. Den redaktionella plattformen vi kommunicerar utifrån, med både storytelling och genomtänkta fokusområden, hjälper oss inte bara att löpande planera för all publicering utan skapar också försäljning och bygger vårt varumärke.Namn: Kevin Rebenius
Ålder: 45
Bor: Stockholm
Arbetar som: VD och grundare av Orexplore
Orexplores blogg: orexplore.com/the-orexplore-review
Följ på Linkedin: www.linkedin.com/company/orexplore-ab


Per Olsson

Per Olsson

Skriven av Per, Chief Storyteller @ Content + Partner

Brave Marketers är en intervjuserie där vi möter människor som tagit stora och viktiga kliv in i framtiden med sin marknadsföring. Vi pratar värv, varumärke, storytelling och om hur man bäst navigerar på det stora och ständigt föränderliga digitala världshavet.

per-cirkle-300

Per Olsson
Chief storyteller

peter-cirkle-300

Peter Fronda
Business director

daniel-cirkle-300

Daniel Perez
Technical director

Share

LinkedIn
Facebook
Email

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7, 114 53, Stockholm Sweden

We make stories work

Vi är specialister på att skapa berättelser, oavsett om det gäller digitalt, rörligt eller print. Genom att kombinera content marketing, varumärke och tech säkrar vi att rätt budskap alltid når fram till rätt målgrupp i ägda, intjänade och köpta kanaler.

Content + Partner

Narvavägen 7    114 53    Stockholm    Sweden